اسکول  نام یک پرنده است که در مورد خصوصیات این پرنده نوشته اند او وقتی برای زمستان غذا جمع آوری می‌کند ، محل نگهداری آنها را فراموش کرده و بخاطر همین با ......

 

ادامه مطلب ...